Mästerskap 2021

GAMLA DUVOR

Klubbmästerskap

1. SVANTE PERSSON 1.574 poäng
2. ŏKE PETERSSON 1.541poäng
3. GÖRAN BANCK 1.460 poäng
4. ZDRAVKO RELJANOVI 1.313 poäng
5. LARS GUSTAVSSON 938 poäng

Sportmästerskap

  1. SVANTE PERSSON 789 poäng
  2. ŏKE PETERSSON 778 poäng
  3. GÖRAN BANCK 771 poäng
  4. ZDRAVKO RELJANOVI 656 poäng
  5. LARS GUSTAVSSON 484 poäng

Bästa hane

1. Svante 086-15-0431 579 poäng
2. Svante 086-20-0048 470 poäng
3. Åke 086-17-1826 441 poäng
4. Svante 086-20-0064 437 poäng
5. Svante 086-18-0180 415 poäng

Bästa Hona

1. Svante 086-17-2021 572 poäng
2. Svante 086-19-1712 527 poäng
3. Göran 086-20-0005 490 poäng
4. Svante 086-19-1713 466 poäng
5. Åke 086-15-0337 409 poäng

Bästa gamla duva

Svante 086-15-0431 579 poäng

Bästa 1-åring

Göran 086-20-0005 490 poäng

UNGAR

Klubbmästerskap

  1. SVANTE PERSSON 200 poäng
  2. ZDRAVKO RELJANOVI 146 poäng

Bästa Unge

1. Svante 086-21-0016 198 poäng