Träff inför vandringsresan

Söndagen den 17 juli ordnade Billingens Vandringsklubb en träff på serveringen vid Åbrovallen för deltagarna i årets vandringsresa till Karlshamn i Blekinge den 1 augusti. De fick information om programmet, vandringsleder och vad man ska tänka på inför vandringarna. De fick även en lista på platser i bussen. Alla har samma platser hela resan och även ut till vandringslederna p g a pandemin, samt tillgång till handsprit på bussen. Efter informationen gick deltagarna en vandring i skogen vid Åbrovallen med två olika sträckor, ca 3 km och 6 km att välja på. Efter vandringen smakade det gott med frukt och saft och att sitta och prata med varandra i solskenet utanför byggnaden.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Tack!

Vi på Hjärt-Lungfonden vill tacka Billingens vandringsklubb för att ni gemensamt har vandrat för forskningen.

Er gåva betyder mycket för oss alla.

Drygt två miljoner människor i Sverige har någon form av hjärtproblematik och cirka 1,3 miljoner lungsjukdom.

Pengarna kommer gå till forskningen för att försöka hitta nya metoder för behandling som både kan rädda liv och förlänga liv.

Så stort TACK alla ni som var med och vandrade för forskningen.

Bästa Hälsningar

Anna Nilsson

Projektledare Egna insamlingar & Företagssamarbeten

Hjärt-Lungfonden
Adress: Box 2167, 103 14 Stockholm
Besökare:  Stora Nygatan 27, 111 27 Stockholm

Tel: 08-586 202 76, Mobil 073-074 6760

www.hjart-lungfonden.se

https://www.instagram.com/hjartlungfonden

Fler människor lider och dör av hjärt- och lungsjukdomar än av något annat, i Sverige och i världen. Vem som helst kan drabbas. Det gäller dig, dem du bryr dig om och varje människa du möter. Det gäller oss alla.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Trevlig Midsommar!

.

Billingens Vandringsklubb önskar alla medlemmar en riktigt fin och trevlig helg!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Vandring för Hjärt-Lungfonden

Resultat från vandringen finns under rubriken ”Referat”.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Påminner om Västgötavandringen den 12 juni

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Västgötavandring 12 juni 2022

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Årsmöte för Billingens Vandringsklubb

Billingens Vandringsklubb höll sitt årsmöte den 20 mars i Horns Bygdegård. Först hölls en tyst minut för två medlemmar som avlidit under 2021: Sune Svensson och Lars-Åke Karlsson. Till mötesordförande valdes Åke Petersson. Antalet starter under året har varit 3103. Det kunde varit fler men två vandringar fick ställas in under våren på grund av Länsstyrelsens beslut med anledning av pandemin. Årets vandrare blev Hans Dahlström, en flitig vandrare under många år.  Årsmötet lämnade styrelsen ansvarsfrihet för 2021. Karin Svensson omvaldes som ordförande för föreningen. Övriga i styrelsen är Rose-Lill Pettersson, Agneta Johansson, Christina Svensson, Gunnel Dahlström, Caba Dostan och Anders Gustafsson och som suppleanter: Edit Dostan och Malin Johansson. Åke Petersson tackade för förtroendet att leda årsmötet och erhöll för detta en blomma. Efter årsmötet bjöds på kaffe och fikabröd.

Därefter vid konstituerande mötet valdes Rose-Lill Pettersson som vice ordförande och Gunnel Svensson valdes som adjungerad till styrelsen.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Vi önskar er alla välkomna till våra vandringar 2022!

Billingens Vandringsklubb är medlem i Svenska Gång och Vandrarförbundet sedan 1997. Vandringsklubben bildades hösten 1996 och hade då arrangerat 1-milavandringar i samarbete med föreningslivet sedan våren 1996. Föreningen arrangerar 12 vandringar på våren och 12 på hösten, av dessa arrangerar föreningen själv 5-6 gånger. Vandringarna går så långt det är möjligt på natursköna skogsvägar, eller skogsstigar och i vissa fall även på mindre stigar. Efter delning av föreningen enligt beslut på extra årsmöte 11 november 2020 var från och med 2021 Sune Svensson ordförande i föreningen, vid hans bortgång blev vice ordförande Karin Svensson ordinarie ordförande, kassör är Agneta Johansson och sekreterare är Christina Svensson. Medlemsavgiften är 250 kr för familj och 200 kr för enskild medlem.

Medlemsavgift betalas till plusgiro 96 83 50 – 9

För information vänligen kontakta
Gunnel Svensson, adjungerad till styrelsen
Epost: g.s.svensson@telia.com
Mobil: 0705-44 32 72

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Vandringsresan till Karlshamn 2022 är nu fulltecknad

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Med anledning av Sune Svenssons bortgång

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar