Medlemsavgift

Att bli medlem i Billingens Vandringsklubb kostar 200kr/år för enskild medlem eller 250kr/år för en familj.

Medlemsavgift betalas till plusgiro 96 83 50 – 9. Ange vid inbetalningen namn, adress och mailadress eller skicka ett mail till en.mila@telia.com.

Föreningen arrangerar 2024, 11 vandringar på våren och 11 på hösten tillsammans med olika föreningar i närområdet. Av dessa arrangerar föreningen själv 5-6 gånger. Vandringarna går så långt det är möjligt på natursköna skogsvägar, eller skogsstigar och i vissa fall även på mindre stigar.