– Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse för Billingens Vandringsklubb 2021

Vid ett extra årsmöte den 11 november 2020 på Åbrovallen i Ulvåker beslutades att från 
1 januari 2021 skulle klubben delas i två föreningar: för vandring respektive brevduvesport.

På grund av den pågående Corona-pandemin kunde inte årsmöte hållas förrän den 28 mars i Horns Bygdegård.

Först genomfördes årsmötet för BF Billingens Vandringsklubb med sedvanliga beslut och därefter extra årsmöte för val av ledamöter i vandringsklubben. Där valdes Sune Svensson som ordförande. Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte valdes Karin Svensson som vice ordförande. Tyvärr avled Sune Svensson en månad senare, den 25 april. Efter att ha misslyckats med att få någon att ta ordförandeposten åtog sig Karin Svensson efter viss tvekan att bli ordförande. Och det har hon skött med den äran.

Den nya styrelsen har under året, utöver konstituerande mötet, haft 5 möten.

Vandringar under året

På grund av länsstyrelsens beslut den 28 april att vi inte fick arrangera vandringarna utan måste ha polisens tillstånd, fick vi ställa in två vandringar. Tidavad den 2 maj och Borgunda den 9 maj.

Därefter fick vi tillstånd från polisen och kunde genomföra resten av vårens vandringar. Under sommaren fick klubben också tillstånd för höstens vandringar.

Så den 26:e säsongen för 1-milavandringarna blev det sammanlagt 22 vandringar som Billingens Vandringsklubb varit huvudarrangör för, varav klubben svarat för 4 st: Logården i Odensåker, Hagelbergs bygdegård i Tåstorp, Källåsens Blomster i Horn och Finnhovi, Finska föreningen i Skövde.

Antal starter i vandringarna har varit 3103. Vårens vandringar brukar ha flest deltagare, så också 2021 med ca 172 i snitt. Många nya vandrare har tillkommit även i år p g a Corona-restriktioner, eftersom det var utomhus tyckte många det var möjligt att vara med, när alla andra aktiviteter ställdes in.

45 personer hade gått minst 18 vandringar under året (8 på våren och 10 på hösten) och de deltog därmed i lottningen om vem som skulle bli Årets vandrare 2021. Dragningen skedde på det viset att deltagare drogs en och en och den som blev sist kvar blev Årets vandrare. Det blev Hans Dahlström, som varit en flitig vandrare i många år. Han fick förutom äran ett presentkort på Elins Esplanad och diplom. Diplom samt presentkort fick de två som var kvar näst sist, Sture Persson och Sivan Gustafsson. Också de har varit trägna vandrare under många år. Diplom och en extra vinst fick även de övriga som var med och tävlade om att bli Årets vandrare. 10 personer hade deltagit i alla 22 vandringarna under året.

En träningsvandring, för resenärerna till Mjölby, genomfördes från Skogsbovallen i Tidavad den 25 juli.

Gångtävlingar Resultat 2021 Per-Åke Lindkvist:

Annelund 5 juni DM 3 km 5:a 23.25

Knalletrampen Borås 12 september 3 km 6:a 23.46

Tips- och bingopromenader

10 tips- och bingopromenader har genomförts på Åbrovallen i Ulvåker i samarbete med Ulvåkers IF med i snitt 85 personer/gång under våren.

Vandringsresan

Årets resa gick till Mjölby i Östergötland 6 dagar (34 deltagare).

Restriktionerna för pandemin lättade under sommaren och många hade fått vaccination, både 1:a och 2:a sprutan. Det var ändå viktigt att minska risken för smitta. Alla fick bestämda platser hela resan, även när vi åkte ut till vandringarna. De som hade plats i främre delen av bussen, gick på vid framdörren, de som hade plats i bakre delen gick på vid bakdörren. Handsprit fanns vid båda dörrarna.

Vi bodde på Mjölby Stadshotell och där var de också noga med att följa de restriktioner som gällde.

Första kvällen hade vi besök av Kerstin Berggren som informerade om Mjölby och vandringslederna och naturen där vi skulle vandra.

Vandringar som genomfördes:

Från Bleckenstad – Skogssjöområdet, några fortsatte till Örbackens naturreservat.
Rundslinga från Mjölby – Sya och åter till Mjölby.
Tinneröstigen vid Linköping.
Från Kulladal, Västra Harg och vidare runt sjön Aren tillbaka till Kulladal. Vid Kulladal berättade Ingrid Martini om reservatet Västra Harg och om byalaget.

Vi gjorde även ett besök i Gamla Linköping. Vid hemresan besökte vi Övralid, Verner von Heidenstams hem där vi guidades på coronasäkert vis, av två duktiga guider.

Reseträffar

En träff har hållits för resenärerna inför resan till Östergötland den 25 juli på Skogsbovallen i Tidavad. Den 10 oktober var det återträff i Horns missionshus. Gunilla Engström visade sin film från resan. Information lämnades även om 2022 års vandringsresa som går till Karlshamn i Blekinge.

Fysisk aktivitet på recept

Föreningen står med i skriften ”Lättmotionsaktiviteter i Skövde kommun”.

Hemsidan bfbillingen.se/vk

Föreningens hemsida uppdateras varje vecka under vandringssäsong liksom föreningens sida på Facebook.

Representation i Västergötlands Gång och vandrarförbund

Föreningen har varit representerad genom Per-Åke Lindkvist, ordförande, för Västergötlands Gång och Vandrarförbund fram till årsmötet den 5 juni 2021, därefter ledamot. Sune Svensson var ledamot i styrelsen. Birgith Kihlström var ombud vid årsmötet. Gunnel Svensson är med i valberedningen.

Information om vandringar

Information om föreningens vandringar har annonserats under Föreningsnytt i SLA (Skaraborgs Allehanda), varit införda på föreningens hemsida, på Facebook, i Next Skövdes Evenemangskalender. Dessutom har följande föreningar haft med respektive vandring i sina aktivitetsprogram: Logårdens Hembygdsförening, Fågelvägen, Allas Hus i Borgunda. Affischer har satts upp i samhällen runt om Skövde samt lämnats till Skövde Turistcenter, Kommunverkstaden, Volvo. Tips- och bingopromenaderna har annonserats under Föreningsnytt i SLA och Ulvåkers IF:s hemsida samt i information till våra medlemmar.

Presentation av föreningen

Presentation av föreningens verksamhet, har förutom vid vandringarna, genomförts vid de olika träffarna.

Lärträffar

  • 6 lärträffar genomfördes under dagarna i Mjölby. Dokumentation från lärträffarna har sammanställts och skickats ut till deltagarna samt till SISU
  • Lärträff för arrangörsföreningarna har genomförts den 8 november 2021 på Åbrovallen i Ulvåker för utvärdering av året som gått och planering inför 2022.

Kulturarrangemang

Kulturarrangemang har genomförts vid sammanlagt 6 tillfällen före, under och efter resan till Mjölby.

Medlemmar

Billingens Vandringsklubb har under året haft 89 medlemmar.

Referat i tidningar m m

Referat från 1-milavandringarna varje vecka, vandringsresan, träffar och träningsvandring för resenärer har varit införda på Vandringsklubbens hemsida, på Facebook, och i SLA.

Sammanställt av Gunnel Svensson (adjungerad till styrelsen)

BF Billingens Vandringsklubb 2020

Vandringssektionen

Verksamheten under år 2020 har präglats av den pågående Corona-pandemin. Vi undrade hur det skulle gå med våra vandringar. Vi kontaktade polisen om det fanns några hinder för att genomföra 1-mila. Polisen meddelade att det inte var något som man behövde tillstånd för, så det var upp till oss hur vi skulle göra. Vi kollade de restriktioner som fanns från Folkhälsomyndigheten och anpassade anvisningarna till våra vandringar. Startavgift utomhus, avstånd mellan deltagarna, servering utomhus med inplastade smörgåsar. BF Billingens Vandringsklubb tog med stolar och bord till de föreningar som inte hade möjlighet att ordna sittplatser utomhus. Under vandringarna går bara de som tillhör samma familj tillsammans.

Detta har gällt hela året.

Vandringar under året

Den 25:e säsongen för 1-milavandraringarna har föreningen varit huvudarrangör för 24 st vandringar, varav klubben själv svarat för 5 st: Logården i Odensåker, Allas Hus i Borgunda, Hagelbergs bygdegård Tåstorp, Källåsens Blomster Horn och Finnhovi, Finska föreningen i Skövde.

Antal starter i vandringarna har varit 3533. Vårens vandringar brukar ha flest deltagare, så också 2020 med ca 153 i snitt. Många nya vandrare har tillkommit i år p g a Corona-restriktioner, eftersom det var utomhus tyckte många det var möjligt att vara med, när alla andra aktiviteter ställdes in.

43 personer hade gått minst 20 vandringar under året (10 på våren och 10 på hösten) och de deltog därmed i lottningen om vem som skulle bli Årets vandrare 2020. Dragningen skedde på det viset att deltagare drogs en och en och den som blev sist kvar blev Årets vandrare. Det blev Per Hermansson, som varit en flitig vandrare i många år. Han fick förutom äran ett presentkort på Intersport och diplom. Diplom samt presentkort fick de två som var kvar näst sist, Marleen De Groote och Ingert Pettersson. Också de har varit trägna vandrare under många år. Diplom och en extra vinst fick även de övriga som var med och tävlade om att bli Årets vandrare. Nitton deltagare hade gått alla 24 vandringarna under året.

En träningsvandring, för resenärerna till Skåne, genomfördes från Åbrovallen i Ulvåker den 19 juli. Sune Svensson var vandringsledare.

Gångtävlingar Resultat 2020 Per-Åke Lindkvist:

DM 3000 m i Tibro M 80             1. Per-Åke Lindkvist 23.41,1

Tips- och bingopromenader

17 tips- och bingopromenader har genomförts på Åbrovallen i Ulvåker i samarbete med Ulvåkers IF med i snitt 50 personer/gång under våren, men 90-100 personer/gång under hösten.

Vandringsresa

Årets resa gick till Alvesta i Småland 6 dagar (29 deltagare). Det var länge osäkert om resan skulle kunna genomföras p g a reserestriktioner men när det blev tillåtet att resa inom Sverige så beslutades att resan skulle bli av. Några avstod att följa med och fick då tillbaka största delen av anmälningsavgiften.

Resan genomfördes med en stor buss så att det fanns avstånd mellan deltagarna. De hade samma platser hela tiden, även vid resorna ut till vandringarna. Tillgång till handsprit vid båda ingångarna och även munskydd för de som ville ha. Vi bodde på Hotel Rådmannen och där var de också noga med att följa de restriktioner som gällde.

Första kvällen hade vi besök av Bertil Olsson som berättade om Alvesta, Vilhelm Moberg och Huseby Bruk.

Vandringar genomfördes på två olika delar av Utvandrarleden, dels från Ljuder till Hantverksbyn Korrö, dels från Flåboda till Konga. Vid starten från Flåboda besökte vi först Södras plantskola, där Martin Persbeck berättade om hur man driver upp tall- och granplantor från frön. Vi vandrade också på Sigfridsleden från Åryd mot Växjö samt runt Mellansjön och Kojtasjön i Alvesta kommun.

Vi gjorde också ett besökt på Huseby Bruk Där finns stora områden med fina trädgårdar och växter. Det var inte öppet på slottet p g a Corona-viruset, men guiden Tommy Bordon berättade utomhus om brukets historia och dess ägare.

Reseträffar

En träff har hållits för resenärerna inför resan till Småland den 19 juli på Åbrovallen i Ulvåker. Den 18 oktober var det återträff i Horns missionshus. Gunilla Engström visade sin film från Småland. Då lämnades även information om 2021 års vandringsresa som går till Mjölby i Östergötland.

Fysisk aktivitet på recept

Föreningen står med i skriften ”Lättmotionsaktiviteter i Skövde kommun”.

Hemsidan bfbillingen.se

Föreningens hemsida vandringsdelen uppdateras varje vecka under vandringssäsong liksom föreningens sida på Facebook.

Representation i Västergötlands Gång och vandrarförbund

Föreningen är representerad genom Per-Åke Lindkvist, ordförande, och Sune Svensson, ledamot, i styrelsen för Västergötlands Gång och Vandrarförbund. Gunnel Svensson och Birgith Kihlström var ombud vid årsmötet i Hestras klubblokal i Borås den 29 februari. Gunnel Svensson är också med i valberedningen.

Information om vandringar

Information om föreningens vandringar har annonserats under Föreningsnytt i SLA (Skaraborgs Allehanda), varit införda på föreningens hemsida, på Facebook, i Next Skövdes Evenemangskalender. Dessutom har följande föreningar haft med respektive vandring i sina aktivitetsprogram: Logårdens Hembygdsförening, Fågelvägen, Allas Hus i Borgunda. Affischer har satts upp i samhällen runt om Skövde samt lämnats till Skövde Turistcenter, Kommunverkstaden, Volvo. Tips- och bingopromenaderna har annonserats under Föreningsnytt i SLA och Ulvåkers IF:s hemsida samt i information till våra medlemmar.

Presentation av föreningen

Presentation av föreningens verksamhet, förutom vid vandringarna, har genomförts vid träffarna för resenärer.

Lärträffar

  • 6 lärträffar genomfördes under dagarna i Alvesta. Dokumentation från lärträffarna har sammanställts och skickats ut till deltagarna samt till SISU
  • Ingen lärträff för arrangörsföreningarna har genomförts i höst p g a att nya restriktioner infördes om högst 8 deltagare. Planering för 2021 har skett via mailkontakt med föreningarna. En lärträff och utvärdering för 2020 planeras, om restriktionerna tillåter, innan 1-mila startar 21 mars 2021.

Kulturarrangemang

Kulturarrangemang har genomförts vid sammanlagt 4 tillfällen före, under och efter resan till Alvesta.

Medlemmar

Vandringssektionen har under året haft 86 medlemmar.

Referat i tidningar m m

Referat från 1-milavandringarna varje vecka, vandringsresan, informationsträffar och träningsvandring för resenärer har varit införda på Vandringsklubbens hemsida, på Facebook, i SLA.

Vid ett extra årsmöte den 11 november 2020 på Åbrovallen, Ulvåker, beslutades att från

1 januari 2021 kommer klubben att delas i två föreningar: för vandring respektive brevduvesport.

/Gunnel Svensson 2021-01-01

BF Billingens Vandringsklubb 2019

Den 24:e säsongen för 1-milavandraringarna har föreningen varit huvudarrangör för 22 st vandringar (2 mindre än tidigare år), varav klubben själv svarat för 5 st: Logården i Odensåker, Allas Hus i Borgunda, Hagelbergs bygdegård Tåstorp, Källåsen Blomster Horn och Finnhovi, Finska föreningen i Skövde.

Antal starter i vandringarna har varit 2281. Vårens vandringar brukar ha flest deltagare, så också 2019 med ca 120 i snitt. Flera nya vandrare har tillkommit även i år. 16 personer hade gått minst 20 vandringar under året (10 på våren och 10 på hösten) och de deltog därmed i lottningen om vem som skulle bli Årets vandrare 2019. Årets vandrare blev Ann-Margret Fransson. Hon fick förutom äran ett presentkort på Intersport och diplom. Diplom samt en extra vinst fick även de övriga som var med och tävlade om att bli Årets vandrare. Tio deltagare hade gått alla 22 vandringarna under året. En träningsvandring, för resenärerna till Skåne samt medlemmar, genomfördes den 14 juli från Simsjön med 29 deltagare. Sune Svensson var vandringsledare.

Västgötavandring

Den 19 april genomfördes en Västgötavandring i samarbete med Ulvåkers IF. Behållningen från vandringen 5000 kr gick till Diabetesfonden.

Gångtävlingar Resultat 2019 Per-Åke Lindkvist:

VDM 12/5 Annelund 3 km 1:a 22.34

VSM 31/8 Tibro 3000 m 1:a 23.31

VSM 1/9 Tibro 5 km 40.13

Tips- och bingopromenader

17 tips- och bingopromenader har genomförts på Åbrovallen i Ulvåker i samarbete med Ulvåkers IF med i snitt 50 personer per gång.

Vandringsresa

Årets resa gick till Ängelholm i Skåne 6 dagar (34 deltagare). Första dagen gjordes en båtresa med Laxen på Rönne Å. På kvällen berättade Gunnar Wall om Engelholms Vandrarförening och Skånes vandringsleder. Båtresa till Hallands Väderö med vandring och bad, besök på Flygmuseet strax intill hotellet, besök hos Flickorna på Skäret och besök på Ljusfesten i Ängelholm. Sista dagen ett besök på Bjärhus gård där Lars Hansson berättade om deras kravodling och djuruppfödning.

Vandringar som genomfördes var: Klöva Hallar till Kopparhatten, vandring på Hallands Väderö, Himmelstorp till Kullens Fyr, Axeltorpsslingan, Norrvikens trädgårdar och vandring vid Bjärhus.

Reseträffar

En träff har hållits för resenärerna inför resan till Skåne den 19 maj på Åbrovallen i Ulvåker. Den 13 oktober var det återträff i Horns missionshus. Gunilla Engström visade sin film från Skåne. Då lämnades även information om 2020 års vandringsresa som går till Alvesta i Småland.

Fysisk aktivitet på recept

Föreningen står med i skriften ”Lättmotionsaktiviteter i Skövde kommun”.

Hemsidan bfbillingen.se

Föreningens hemsida vandringsdelen uppdateras varje vecka under vandringssäsong liksom på Facebook.

Representation i Västergötlands Gång och vandrarförbund

Föreningen är representerad genom Per-Åke Lindkvist, ordförande, och Sune Svensson, ledamot, i styrelsen för Västergötlands Gång och Vandrarförbund. Gunnel Svensson och Birgit Kihlström var ombud vid årsmötet i Vara. Gunnel Svensson är också med i valberedningen.

Information om vandringar

Information om föreningens vandringar har annonserats under Föreningsnytt i SLA (Skaraborgs Allehanda), varit införda på föreningens hemsida, på Facebook, i Next Skövdes Evenemangskalender. Dessutom har följande föreningar haft med respektive vandring i sina aktivitetsprogram: Logårdens Hembygdsförening, Fågelvägen, Allas Hus i Borgunda. Affischer har satts upp i samhällen runt om Skövde samt lämnats till Skövde Turistcenter, Kommunverkstaden, Volvo. Tips- och bingopromenaderna har annonserats under Föreningsnytt i SLA och på Ulvåkers IF:s hemsida samt i information till våra medlemmar.

Presentation av föreningen

Presentation av föreningens verksamhet, förutom vid vandringarna, har genomförts vid träffarna för resenärer och vid möte med arrangörsföreningarna.

Lärträffar

  • 6 lärträffar genomfördes under dagarna i Ängelholm. Dokumentation från lärträffarna har sammanställts och skickats ut till deltagarna samt till SISU
  • 1 lärträff för arrangörsföreningarna, genomfördes den 13 november på Åbrovallen i Ulvåker, för utvärdering av året som gått och planering inför 2020.

Kulturarrangemang

Kulturarrangemang har genomförts vid Västergötlands Gång- och Vandrarförbunds årsmöte i Vara samt före, under och efter resan till Ängelholm vid sammanlagt 9 tillfällen.

Medlemmar

Vandringssektionen har under året haft 83 medlemmar.

Referat i tidningar

Referat från 1-milavandringarna varje vecka, vandringsresan, informationsträffar och träningsvandring för resenärer och arrangörsträffen har varit införda på Vandringsklubbens hemsida, på Facebook, i SLA.

/Gunnel Svensson 2020-01-26

BF Billingens Vandringsklubb 2018

BF Billingens Vandringsklubb 2018

Vandringar under året

Den 23:e säsongen för 1-milavandraringarna har föreningen varit huvudarrangör för 24 st vandringar, varav klubben själv svarat för 6 st: Logården i Odensåker, Allas Hus i Borgunda, Hagelbergs bygdegård Tåstorp, Källåsen Blomster Horn, Ljungstorps Bygdegård och Finnhovi, Finska föreningen i Skövde.

Antal personer som deltagit i vandringarna har varit 2494. Vårens vandringar brukar ha flest deltagare, men 2018 var det ganska jämt antal mellan vår och höst. Flera nya vandrare har tillkommit även i år. 34 personer hade gått minst 20 vandringar under året (10 på våren och 10 på hösten) och de deltog därmed i lottningen om vem som skulle bli Årets vandrare 2018. Årets vandrare blev Jan Sundberg. Han fick förutom äran ett presentkort på Intersport och diplom. Diplom samt en extra vinst fick även de övriga som var med och tävlade om att bli Årets vandrare. Tre deltagare hade gått alla 24 vandringarna under året: Sivan Gustafsson, Stig Magnefors och Christer Nyberg. Tre deltagare som vunnit resan var med till Sörmland. En träningsvandring, för resenärerna till Sörmland samt medlemmar, genomfördes den 8 juli från Björstorps gård i Säter med 19 deltagare. Sune Svensson var vandringsledare.

Västgötavandring

Den 19:e april genomfördes en Västgötavandring i samarbete med Ulvåkers IF. Behållningen från vandringen 4500 kr gick till Barncancerfonden.

Gångtävlingar Resultat 2017 Per-Åke Lindkvist:

13/3  Borås inne-SM 3000 m 1:a 22.57

28/7  Växjö Veteran SM 3000 m 1:a 23.01

29/7  Växjö Veteran SM 5 km 1:a 41.55

Tips- och bingopromenader

17 tips- och bingopromenader har genomförts på Åbrovallen i Ulvåker i samarbete med Ulvåkers IF med i snitt 44 personer per gång.

Vandringsresa

Årets resa gick till Nyköping i Sörmland 6 dagar (28 deltagare). På vägen till Nyköping gjordes ett stopp vid Viby Krog. Första kvällen kom guiden Morgan Andersson och berättade om Sörmlandsleden. En dagsutflykt gjordes till Stendörrens Naturreservat där man kunde gå en kortare vandring ut på Stora Krokholmen, resan fortsatte sedan till Trosa, där deltagarna fick vandra runt på egen hand.

Vandringar som genomfördes var: från Blommenhof till Svärta kyrka, från Ånhammar till Malmköping samt guidad vandring vid Nävsjön och ut på ön Skäret.

Hemresan gick via Kumla, efter tid för måltid, besöktes Skomuseet där Lilian Edström guidade oss. Hon berättade mycket intressant om skotillverkningens och Kumlas historia.

Reseträffar

En träff har hållits för resenärerna inför resan till Sörmland den 24 juli på Åbrovallen i Ulvåker. Den 6 oktober var det återträff i Horns missionshus. Gunilla Engström visade film från Sörmland. Då lämnades även information om 2019 års vandringsresa som går till Ängelholm i Skåne.

Fysisk aktivitet på recept

Föreningen står med i skriften ”Lättmotionsaktiviteter i Skövde kommun”.

Hemsidan bfbillingen.se

Föreningens hemsida vandringsdelen uppdateras varje vecka under vandringssäsong liksom på Facebook.

Representation i Västergötlands Gång och vandrarförbund

Föreningen är representerad genom Per-Åke Lindkvist, ordförande, och Sune Svensson, ledamot, i styrelsen för Västergötlands Gång och Vandrarförbund. Gunnel Svensson och Birgit Kihlström var ombud vid årsmötet i Vara. Gunnel Svensson är också med i valberedningen.

Information om vandringar

Information om föreningens vandringar har annonserats under Föreningsnytt i SLA (Skaraborgs Allehanda), varit införda på föreningens hemsida och på Facebook, på Svenska Gång- och Vandrarförbundets hemsida. Dessutom har följande föreningar haft med respektive vandring i sina aktivitetsprogram: Logårdens Hembygdsförening och Fågelvägen. Affischer har satts upp i samhällen runt om Skövde samt Turistbyrån, Kommunverkstaden, Volvo, Intersport. Tips- och bingopromenaderna har annonserats under Föreningsnytt i SLA.

Presentation av föreningen

Presentation av föreningens verksamhet, förutom vid vandringarna, har genomförts vid träffarna för resenärer och vid möte med arrangörsföreningarna. Information om verksamheten har också lämnats till Marina Grahovar på Högskolan i Skövde inför ett arbete hon gör på uppdrag av Next Skövde.

Lärträffar

  • 6 lärträffar genomfördes under dagarna i Nyköping.
  • 1 lärträff för arrangörsföreningarna, genomfördes den 18 november på Åbrovallen i Ulvåker, för utvärdering av året som gått och planering inför 2019.

Kulturarrangemang

Kulturarrangemang har genomförts före, under och efter resan till Sigtuna, vid sammanlagt 8 tillfällen.

Medlemmar

Vandringssektionen har under året haft 78 medlemmar.

Referat i tidningar

Referat från 1-milavandringarna varje vecka, vandringsresan, informationsträffar och träningsvandring för resenärer och arrangörsträffen har varit införda på Vandringsklubbens hemsida, på Facebook, i SLA och på Skövde Nyheter(SN) hemsida.

/Gunnel Svensson 2019-01-07

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.