Styrelse

BF Billingen Klubb 86

  • Ordförande Göran Banck Tfn 0704-37 58 97
  • Sekreterare Svante Persson Tfn 0511 – 270 38
  • Kassör Åke Petersson Tfn 0504 – 128 77