Styrelse

Sektionsstyrelsen för BF Billingen Klubb 86 

  • Ordförande Åke Petersson Tfn 0504 – 128 77
  • Sekreterare Svante Persson Tfn 0511 – 270 38
  • Kassör Sune Svensson Tfn 0500-44 12 77