Flygplan 2018

Datum         Uppsläpp                       Typ                                                                        Namn

2/6           Gislaved 1                 K, 3-singel  (Västra)                                    Svante  Resultat: Gislaved1_2Juni_2018


2/6           Gislaved 2                  K, 3-singel  (Östra)                                     Svante  Resultat: Gislaved2_2Juni_2018


9/6            Gislaved                    K                                                               Dennis           Resultat: Gislaved3_7Juni_2018


16/6            Torup 1                     K, D, 4 duvor                                              Hova  Resultat: Torup_16Juni_4duvor_2018


16/6            Torup 2                      K, D, Allians, fritt antal                                Hova  Resultat: Torup_16Juni_fritt_2018


29/6            Gislaved                     K, 3-singel                                                  Åke   Resultat:


6/7           Åstorp 1                         K, D, 4 duvor                                            Sune   Resultat:


7/7           Åstorp 2                         K, D, Allians, fritt antal                              Sune   Resultat:


14/7          Malmö                           K, D, Allians                                              Hova  Resultat:


20/7           Markaryd 1                  K, D, 4 duvor                                             Hova    Resultat:


20/7           Markaryd 2                  K, D, Allians reserv, fritt antal                    Hova    Resultat:


27/7           Gislaved                    K, 3-singel                                                   Sune  Resultat:


27/7           Malmö                      K, D, Allians                                                  Hova    Resultat:


4/8             Gislaved                    K                                                                  Göran   Resultat:


11/8            Torup 1                     K, D, 4 duvor                                               Zdravko  Resultat:


11/8            Torup 2                      K, D, fritt antal                                            Zdravko  Resultat:


19/8            Torup 1 reserv            K, D, 4 duvor, reserv för 11/8                      Billingen  Resultat:


19/8            Torup 2 reserv             K, D, fritt antal, reserv för 11/8                   Billingen  Resultat:


Ungar

27/7          Gislaved 1                   K, Västra                                                    Sune  Resultat:


27/7          Gislaved 2                   K, Östra                                                      Sune  Resultat:


4/8            Gislaved                       K                                                                Göran   Resultat:


11/8          Torup                           K, D                                                            Zdravko Resultat:


18/8          Torup reserv                K, D, reserv om 11/8 blir inställd               Billingen      Resultat:


K = Klubb, D = Distrikt

Gamla duvor 16 flygningar varav 10 distriktsflygningar

Ungar 3 flygningar varav 1 distriktsflygningar