Flygplan 2018

Datum         Uppsläpp                       Typ                                                                        Namn

26/5          Gislaved 1                 K, 3-singel  (Västra)                                    Dennis Resultat:


26/5          Gislaved 2                  K, 3-singel  (Östra)                                     Dennis  Resultat:


2/6             Gislaved                   K, 3-singel                                                   Hova             Resultat:


9/6            Markaryd 1               K, D, 4 duvor                                               Svante           Resultat:


9/6            Markaryd 2               K, D, Allians, fritt antal                                 Svante           Resultat:


16/6            Torup 1                     K, D, 4 duvor                                               Hova  Resultat:


16/6            Torup 2                      K, D, Allians, fritt antal                                Hova  Resultat:


29/6            Gislaved                     K, 3-singel                                                  Åke   Resultat:


6/7           Åstorp 1                         K, D, 4 duvor                                            Sune   Resultat:


7/7           Åstorp 2                         K, D, Allians, fritt antal                              Sune   Resultat:


14/7          Malmö                           K, D, Allians                                              Hova  Resultat:


20/7           Markaryd 1                  K, D, 4 duvor                                             Hova    Resultat:


20/7           Markaryd 2                  K, D, Allians reserv, fritt antal                    Hova    Resultat:


27/7           Gislaved                    K, 3-singel                                                   Sune  Resultat:


27/7           Malmö                      K, D, Allians                                                  Hova    Resultat:


4/8             Gislaved                    K                                                                  Göran   Resultat:


11/8            Torup 1                     K, D, 4 duvor                                               Zdravko  Resultat:


11/8            Torup 2                      K, D, fritt antal                                            Zdravko  Resultat:


19/8            Torup 1 reserv            K, D, 4 duvor, reserv för 11/8                      Billingen  Resultat:


19/8            Torup 2 reserv             K, D, fritt antal, reserv för 11/8                   Billingen  Resultat:


Ungar

27/7          Gislaved 1                   K, Västra                                                    Sune  Resultat:


27/7          Gislaved 2                   K, Östra                                                      Sune  Resultat:


4/8            Gislaved                       K                                                                Göran   Resultat:


11/8          Torup                           K, D                                                            Zdravko Resultat:


18/8          Torup reserv                K, D, reserv om 11/8 blir inställd               Billingen      Resultat:


K = Klubb, D = Distrikt

Gamla duvor 17 flygningar varav 12 distriktsflygningar

Ungar 3 flygningar varav 1 distriktsflygningar