Flygplan 2018

Datum         Uppsläpp                       Typ                                                                        Namn

2/6           Gislaved 1                 K, 3-singel  (Västra)                                    Svante  Resultat: Gislaved1_2Juni_2018


2/6           Gislaved 2                  K, 3-singel  (Östra)                                     Svante  Resultat: Gislaved2_2Juni_2018


9/6            Gislaved                    K                                                               Dennis           Resultat: Gislaved3_7Juni_2018


16/6            Torup 1                     K, D, 4 duvor                                              Kent  Resultat: Torup_16Juni_4duvor_2018


16/6            Torup 2                      K, D, Allians, fritt antal                                Kent  Resultat: Torup_16Juni_fritt_2018


29/6            Gislaved                     K, 3-singel                                                  Åke   Resultat: Gislaved6


6/7           Torup 1                         K, D, 4 duvor                                            Svante   Resultat: Torup7_4duvor_2018


7/7           Torup 2                         K, D, Allians, fritt antal                              Svante   Resultat: Torup8_Fritt_2018


14/7          Malmö                           K, D, Allians                                              Åke  Resultat: Malmö9_13_juli Malmö13_3aug


20/7           Markaryd 1                  K, D, 4 duvor                                             Daniel    Resultat: Markaryd10_4duvor_20_juli


20/7           Markaryd 2                  K, D, Allians reserv, fritt antal                    Daniel    Resultat: Markaryd11_fritt_20_juli


27/7           Gislaved                    K, 3-singel                                                   Sune  Resultat: inställd


27/7           Malmö                      K, D, Allians                                                  Göran    Resultat: Malmö13_3aug


4/8             Gislaved                    K                                                                            Resultat:


12/8            Gislaved                    K                                                                 Zdravko  Resultat: Gislaved14_12Aug_2018


11/8            Torup 2                      K, D, fritt antal                                            Zdravko  Resultat:


19/8            Torup 1 reserv            K, D, 4 duvor, reserv för 11/8                      Billingen  Resultat:


19/8            Torup 2 reserv             K, D, fritt antal, reserv för 11/8                   Billingen  Resultat:


Ungar

27/7          Gislaved 1                   K, Västra                                                    Sune  Resultat:


27/7          Gislaved 2                   K, Östra                                                      Sune  Resultat:


4/8            Gislaved                       K                                                                Göran   Resultat:


12/8          Gislaved                           K, D                                                            Zdravko Resultat: Gislaved15_12Aug_2018


18/8          Torup reserv                K, D, reserv om 11/8 blir inställd               Billingen      Resultat:


K = Klubb, D = Distrikt

Gamla duvor 16 flygningar varav 10 distriktsflygningar

Ungar 3 flygningar varav 1 distriktsflygningar