MÄSTERSKAP 2022

GAMLA DUVOR

Klubbmästerskap

1. Åke Petersson 976 poäng
2. Svante Persson 961 poäng
3. Göran Banck 901 poäng
4. Zdravko Reljanovic 878 poäng

Sportmästerskap

  1. Svante Persson 200 poäng
  2. ŏke Petersson 190 poäng
  3. Zdravko Reljanovic 188 poäng
  4. Göran Banck 185 poäng

Bästa hane

1. ŏke 086-19-1749 467 poäng
2. ŏke 086-16-2472 461 poäng
3. ŏke 086-18-0088 445 poäng
4. ŏke 086-20-0328 437 poäng
5. Zdravko 086-18-0225 435 poäng

Bästa Hona

1. Svante 086-19-1715 552 poäng
2. Svante 086-19-1716 534 poäng
3. Svante 086-20-0044 432 poäng
4. Göran 086-20-0020 413 poäng
5. Göran 086-20-0005 399 poäng

Bästa gamla duva

Svante 086-19-1715 552 poäng

Bästa 1-åring

Svante 086-21-0033 369 poäng