Flygplan 2017

Datum      Uppsläpp                Typ                                                             Namn

27/5          Gislaved                   K, 3-singel                                                    Svante            Resultat: Gislaved170527


3/6             Gislaved                   K, 3-singel                                                   Lars             Resultat: Gislaved170605


10/6            Markaryd 1               K, D, 4 duvor                                             Sune           Resultat: Markaryd170610_4duvor


10/6            Markaryd 2               K, D, Allians, fritt antal                Sune           Resultat: Markaryd171006FrittAntal


17/6            Torup 1                     K, D, 4 duvor                                               Daniel  Resultat: Torup170617_4duvor


17/6            Torup 2                      K, D, Allians, fritt antal                                Daniel  Resultat: Torup170617Fritt


30/6            Gislaved                     K, 3-singel                                                  Åke   Resultat: Gislaved170628


7/7           Åstorp 1                         K, D, 4 duvor                                            Dennis   Resultat: Åstorp170707_4duvor


7/7           Åstorp 2                         K, D, Allians, fritt antal                              Dennis   Resultat: Åstorp170707_fritt


16/7          Malmö (Söndag)           K, D, Allians                                              Hova  Resultat: Malmö20170717


21/7           Markaryd 1                  K, D, 4 duvor                                             Hova    Resultat: Markaryd170722_4duvor


21/7           Markaryd 2                  K, D, Allians reserv, fritt antal                    Hova    Resultat: Markaryd170722_fritt


29/7           Gislaved                    K, 3-singel                                                   Sune  Resultat: Gislaved170728


30/7           Malmö (Söndag)       K, D, Allians                                                  Kent    Resultat: Malmö170728


5/8             Gislaved                    K                                                                  Göran   Resultat: Gislaved170805


12/8            Torup 1                     K, D, 4 duvor                                               Zdravko  Resultat: Torup170812_4duvor


12/8            Torup 2                      K, D, fritt antal                                            Zdravko  Resultat: Torup170812FrittAntal


19/8            Torup 1 reserv            K, D, 4 duvor, reserv för 12/8                      Billingen  Resultat:


19/8            Torup 2 reserv             K, D, fritt antal, reserv för 12/8                   Billingen  Resultat:


Ungar

29/7          Gislaved 1                   K, Västra                                                    Göran  Resultat: Gislaved170728UngarVäst


29/7          Gislaved 2                   K, Östra                                                      Göran  Resultat: Gislaved170728UngarÖst


5/8            Gislaved                       K                                                                Palle   Resultat: Gislaved170805Ungar


12/8          Torup                           K, D                                                            Billingen Resultat: Torup170812Ungar


19/8          Torup reserv                K, D, reserv om 12/8 blir inställd               Billingen      Resultat:


K = Klubb, D = Distrikt

Gamla duvor 17 flygningar varav 12 distriktsflygningar

Ungar 3 flygningar varav 1 distriktsflygningar