Flygplan 2019

Datum         Uppsläpp                       Typ                                                       

2/6           Gislaved 1                 K, 3-singel  (Östra)                                     Resultat:


2/6           Gislaved 2                 K, 3-singel  (Västra)                                     Resultat:


8/6           Gislaved                 K, 3-singel  (Östra)                       Resultat:


8/6            Gislaved                   K, 3-singel (Västra)                                     Resultat:


15/6            Torup 1                     K, D, 4 duvor                                            Resultat:


15/6            Torup 2                      K, D, Allians, max 15 duvor                     Resultat:


28/6            Gislaved                     K, 3-singel                                                Resultat:


5/7           Markaryd 1                         K, D, 4 duvor                                    Resultat:


5/7           Markaryd 2                         K, D, Allians, max 15 duvor                  Resultat:


12/7          Malmö                           K, D, Allians, max 15 duvor                       Resultat:


19/7           Markaryd 1                  K, D, 4 duvor                                              Resultat:


19/7           Markaryd 2                  K, D, Allians reserv, max 15, Golden ring   Göran    Resultat:


26/7           Malmö                      K, D, Allians final                                         Resultat:


3/8             Gislaved                    K                                                                  Resultat:


10/8            Gislaved                    K                                                                 Inställd:


10/8            Malmö                    K , D: Allians final                                          Resultat:


17/8 Markaryd 1 K, D, 4 duvor Sune Resultat:

17/8            Markaryd 2                      K, D, max 15 duvor                                   Sune  Resultat:


24/8            Markaryd 1 reserv            K, D, 4 duvor, reserv för 17/8                  Billingen  Resultat:


24/8 Markaryd 2 reserv K, D, 15 duvor, reserv för 17/8 Billingen Resultat:

Ungar

3/8          Gislaved 1                   K, Öst                                                       Resultat:


3/8          Gislaved 2                   K, Väst                                                  Resultat:


10/8            Gislaved                       K                                                            Inställd:


17/8          Markaryd                           K, D                                                           Sune Resultat:


24/8          Markaryd reserv                K, D, reserv om 17/8 blir inställd Billingen Resultat:


K = Klubb, D = Distrikt