Protokoll årsmöte 2013

 Brevduveföreningen Billingen VK

Protokoll fört vid årsmöte med BF Billingen VK tisdagen den 26 februari 2013 klockan 19.00, på Åbrovallen.

Närvarande: Gunnel och Sune Svensson, Svante Persson, Göran Banck, Sten Ottzén, Linett Carlsson, Jennie Isaksson samt Lisbeth och Åke Petersson.

1. Mötets öppnande

Ordförande Åke Petersson hälsade välkommen till årsmötet och gav en kort tillbakablick på det gångna året.

Därefter förklarades årsmötet för öppnat.

2. Godkännande av dagordningen

Godkändes dagordningen.

3. Mötets utlysande

Godkändes mötets utlysning.

4. Val av mötesfunktionär

Till att leda dagens förhandlingar valdes Åke Petersson och till sekreterare Lisbeth Petersson.

Till att justera dagens protokoll, tillika rösträknare, utsågs Sune Svensson och Jennie Isaksson.

5. Verksamhetsberättelse 2012

Föredrogs verksamhetsberättelsen för det gångna året. En verksamhetsberättelse som speglar ett år fullt av aktiviteter både inom vandrings- och brevduvesektionen.

Mötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen. Verksamhetsberättelsen biläggs originalprotokollet.

6. Ekonomisk berättelse 2012

Föredrogs den ekonomiska berättelsen för det gångna året.

Mötet beslutade att fastställa resultat och balansräkning samt att godkänna den ekonomiska berättelsen. Ekonomisk berättelse biläggs originalprotokollet.

7. Revisorernas berättelse

Föredrogs revisorernas berättelse.

Mötet beslutade att godkänna revisorernas berättelse. Revisionsberättelsen bilägges originalprotokollet.

8. Ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet beslutade att lämna styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

9. Verksamhetsplan 2013

Förelåg verksamhetsplan för 2013.

Mötet beslutade att godkänna verksamhetsplanen för 2013. Verksamhetsplan för 2013 biläggs originalprotokollet.

10. Ekonomi 2013

Lämnade Sune Svensson en redogörelse för den framtida ekonomin.

Mötet beslutade

att årsavgiften behålls oförändrad på 200 kronor för enskild medlem och 250 kronor för familj samt

att i övrigt godkänna redogörelsen.

11. Val av funktionärer

Årsmötet beslutade

att välja följande funktionärer:

Huvudstyrelsen

Ordförande Åke Petersson omval på 1 år, Sekreterare Lisbeth Petersson kvarstår till 2014, Kassör Sune Svensson omval på 2 år, Ledamot Svante Persson kvarstår till 2014, Christina Svensson omval på 2 år. Suppleant Gunnel Svensson omval på 1 år.

Sektionsstyrelse vandring

Ordförande Gunnel Svensson omval på 1 år, Sekreterare Christina Svensson kvarstår till 2014, Ledamot Per-Åke Lindqvist omval på 2 år.

Sektionsstyrelse brevduvor

Ordförande Åke Pettersson omval på 1 år, Sekreterare Svante Persson kvarstår till 2014, Ledamot Göran Banck nyval på 2 år

Revisorer Göran Banck omval på 1 år, Göran Wedberg omval på 1 år. Suppleant Jörgen Karlsson omval på 1 år

Kontrollkommitté

Sune Svensson (ordf.) omval på 1 år, Svante Persson omval på 1 år, Zdravko Reljanovic omval på 1 år, Ammi Jensen nyval på 1 år, Göran Banck omval på 1 år, Åke Petersson omval på 1 år.

Tävlingskommitté Sune Svensson (ordf) omval 1 år, Svante Persson omval 1 år, Åke Petersson omval 1 år.

Valberedning

Lisbeth Petersson nyval på 3 år, Palle Jensen nyval på 2 år, sammankallande Dennis Henrysson kvarstår till 2014

Anm. Huvudstyrelsens kassör Sune Svensson har det ekonomiska ansvaret även för sektionerna.

Ombud vid Västergötlands Gång o Vandrarförbunds årsmöte. Vandringssektionen utser representanter till kommande årsmöte.

Ombud vid Svenska Brevduveförbundets årsmöte. Brevduvesektionen utser representanter till kommande årsmöte.

12. Flygplan 2013

Mötet beslutade att hänskjuta ärendet till brevduvesektionen.

13. Priser att tävla om 2013

Mötet beslutade att hänskjuta ärendet till brevduvesektionen.

14. Transporter 2013

Mötet beslutade att hänskjuta ärendet till brevduvesektionen.

15. Övriga frågor.

16. Avslutning.

Ordföranden avslutade mötet och önskade alla en bra vandrings- och flygsäsong.

Justerat:                                   Vid protokollet:

Åke Petersson                           Lisbeth Petersson

Sune Svensson

Jennie Isaksson

Kommentera Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta * * *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.